مراسم ترحیم عرفانی و مجلس ختم و یادبود

مراسم ترحیم عرفانی گروه موسیقی سنتی مهر پاییز، با اجرای دف نوازی و موسیقی سنتی غمگین، شما را در اجرای هر چه بهتر مراسم ترحیمتان یاری می کند. گروه موسیقی سنتی مهر پاییز، خود را شریک غم شما می داند و تمام تلاش خود را برای اجرای بهتر و باشکوه تر مراسم سوگواری عزیزتان می کند.

مجالس ترحیم و سوگواری گروم موسیقی سنتی پاییز مهربان