نمونه ای از متن های تسلیت

گروه موسیقی سنتی مهر پاییز ، در جهت ارائه خدمات بهتر و همچنین کمک رسانی برای شما مخاطبین گرامی، متن بنر های تسلیت رسمی و اداری را جمع آوری نموده و در سایت خود در اختبار شما عزیزان قرار داده است.

نمونه بنر شماره اول *****

جناب آقای…

در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن  صبری میخواهد عظیم برا شما خانواده محترمتان صبر و شکیبایی و برای آن عزیز در گذشته غفرانو رحمت واسعه الهی را خواستاریم

از طرف…

نمونه بنر شماره دو *****

همکار گرامی جناب آقای …

در گذشت برادر گرامیتان را به جناب عالی و خانواده محترم صمیمانه تسلیت عرض نموده واز خداوند منان رحمت واسعه برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی شما باز ماندگان شما را مسئلت مینمائیم.

از طرف…

نمونه بنر شماره سه *****

خانواده محترم…

درگذشت شادروان……….

را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای شما صبر مسئلت می نمائیم.

از طرف…

نمونه بنر شماره چهار *****

خانواده محترم …

درگذشت پدر گرامیتان را به جنابعالی وخانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نمائیم .

از طرف…

نمونه بنر شماره پنج *****   

خانواده…….

با نهایت تاثر درگذشت جانسوز مادر عزیزتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده از در گاه خداوند متعال غفران الهی برای آن مرحومه و صبرو شکیبایی برای بازماندگان گرامی مسئلت می نماید.

نمونه شماره شش *****

خانواده محترم …

درگذشت شادروان …………

را به شما به شما خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده واز درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای شما صبر مسئلت می نمائیم .

نمونه شماره هفت *****

خانواده محترم ….

با نهایت تاسف وتاثر درگذشت پدر گرامیتان را به شما وسایر بستگان تسلیت عرض نموده واز خداوند منان رحمت واسعه برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی شما و باز ماندگان محترم را مسئلت می نمائیم.

نمونه بنر شماره هشت *****

خانواده محترم…

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت همسر گرامی و مادری مهربان را به شما تسلیت عرض می نمائیم.

از طرف…………

نمونه شماره نه *****

خانواده محترم…

با نهایت تاسف و تاثر در گذشت پدری مهربان و دلسوز به شما تسلیت عرض می نمائیم.

از طرف خانواده….

نمونه بنر شماره ده *****

خانواده محترم …

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدری مهربانو دلسوز را به شما تسلیت عرض می نمائیم .

از طرف خانواده…

نمونه بنر شماره یازده *****

 با نهایت تاسف  درگذشت شادروان را به شما و کلیه بازماندگان تسلیت عرض می نمائیم.

از طرف…

نمونه شماره دوازده *****

جناب آقای …

مصیبت وارده را تسلیت  عرضص نموده برای آن مرحوم غفران الهی برای بازماندگان شکیبایی مسئلت می نمائیم.

از طرف…

نمونه شماره سیزده *****

با کمال تاسف و تاثر

را به جنابعالی و خاندان محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم غفران الهی و رحمت واسع و برای آن جناب و بازماندگان صبر و شکیبایی از درگاه ایزد یکتا مسئلت می نمائیم.

از طرف…

نمونه بنر شماره چهارده *****

خانواده محترم

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

پیر غلام اهل بیت (ع) را به شما و کلیه بازماندگان تسلیت عرض می کنیم.

از طرف…

نمونه بنر شماره پانزده *****

برادر گرامی …

درگذشت ………گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم.

از طرف…

نمونه بنر شماره شانزده *****

جناب آقای…………

با قلبی آکنده از غم و اندوه در گذشت غم انگیز …………بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم مغفرت و برای بازماندگان صبر آرزو مندی

مجالس ترحیم و سوگواری