گروه موسیقی مهر پاییز!


با اشعار و تصانیف جاودانه ی اصیل ایرانی و همچنین خواننده و سازهای اصیل ایرانی، مراسمی وزین و به یاد ماندنی برایتان رقم می زنیم.


گروه سنتی موسیقی مهر پاییز آماده ارایه خدمات در مجالس ولیمه و جشن های شما می باشد.

خدمات جشن و مراسم شادی و ولیمه پاییز مهربان
مجالس شادی و ولیمه
برگزاری مجالس شادی و ولیمه و جشن