خدمات جشن و مراسم شادی و ولیمه پاییز مهربان


گروه موسیقی سنتی و محلی مهر پاییز 
ارائه خدمات در جشن های شاد عروسی و مهمانی ها

کلیک کنید.

گروه رقص بانوان مهر پاییز


گروه هنری مهر پاییز 
گروه رقص شاد حرفه ای ایرانی، آذری، کردی و عربی

کلیک کنید.

گروه دف و ساقدوش برای عروسی مهر پاییز


گروه هنری مهر پاییز 

گروه بانوان دف نواز وساقدوشی مهرپاییز

کلیک کنید.

مجالس ترحیم و سوگواری


گروه سنتی مهر پاییز
ارائه خدمات در مجالس ترحیم و یادبود

کلیک کنید.

برگزاری مراسم های اعیاد برای ادارات


گروه سنتی مهر پاییز
ارائه خدمات در سمینارها و گردهمایی ارگان ها و شرکت ها

کلیک کنید.